Podaż pieniądza w grudniu 2022 r.

W grudniu 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 9,3 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora gospodarstw domowych.

Dane opublikowane przez NBP 24 stycznia 2023 r. wskazują, że na koniec grudnia 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 091,3 mld zł i była o 9,3 mld zł wyższa niż na koniec listopada 2022 r.

W grudniu 2022 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 18,8 mld zł, tj. 1,8 proc., do poziomu 1 079,0 mld zł, a w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych o 4,4 mld zł, tj. o 1,0 proc., do poziomu 463,3 mld zł, natomiast w sektorze instytucji samorządowych spadła o 12,0 mld zł, tj. o 15,2 proc., do poziomu 67,1 mld zł.

Zadłużenie przedsiębiorstw niefinansowych spadło o 8,2 mld zł, tj. o 1,9 proc., do poziomu 416,3 mld zł, a gospodarstw domowych o 7,1 mld zł, tj. o 0,9 proc., do poziomu 794,3 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego wzrosło o 25,7 mld zł, tj. o 7,9 proc., do poziomu 351,6 mld zł.