Podaż pieniądza w lipcu 2021 r.

W lipcu 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 18,5 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost depozytów i innych zobowiązań wobec przedsiębiorstw niefinansowych i gospodarstw domowych.

Dane opublikowane przez NBP 23 sierpnia 2021 r. wskazują, że na koniec lipca 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 1 894,5 mld zł i była o 18,5 mld zł wyższa niż na koniec czerwca 2021 r.

W lipcu 2021 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych wzrosła o 9,6 mld zł, tj. 2,5 proc., do poziomu 391,4 mld zł, w sektorze gospodarstw domowych o 2,3 mld zł, tj. o 0,2 proc., do poziomu 1 005,2 mld zł, a w sektorze pozostałych instytucji finansowych o 1,6 mld zł, tj. o 3,0 proc., do poziomu 54,0 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze instytucji samorządowych pozostał na niemal niezmienionym poziomie w stosunku do czerwca.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 8,2 mld zł, tj. o 1,0 proc., do poziomu 810,3 mld zł, a przedsiębiorstw niefinansowych o 3,3 mld zł, tj. o 0,9 proc., do poziomu 369,1 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego spadło o 21,0 mld zł, tj. o 6,1 proc., do poziomu 324,8 mld zł.