Podaż pieniądza w listopadzie 2023 r.

W listopadzie 2023 r. wartość podaży pieniądza M3 zmniejszyła się o 1,2 mld zł. Było to spowodowane głównie spadkiem wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora przedsiębiorstw niefinansowych oraz pieniądza gotówkowego w obiegu.

Dane opublikowane przez NBP 22 grudnia 2023 r. wskazują, że na koniec listopada 2023 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 239,9 mld zł i była o 1,2 mld zł niższa niż na koniec października 2023 r.

W listopadzie 2023 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wzrosła o 6,0 mld zł, tj. 0,5 proc., do poziomu 1 181,7 mld zł, natomiast w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych zmniejszyła się o 3,0 mld zł, tj. 0,6 proc., do poziomu 498,7 mld zł, a w sektorze pozostałych instytucji finansowych o 1,3 mld zł, tj. 1,8 proc., do poziomu 70,6 mld zł. Spadła również wartość pieniądza gotówkowego w obiegu o 2,1 mld zł, tj. 0,6 proc., do poziomu 360,2 mld zł.

Zadłużenie sektora przedsiębiorstw niefinansowych spadło o 5,4 mld zł, tj. 1,3 proc., do poziomu 401,8 mld zł, a sektora gospodarstw domowych o 1,5 mld zł, tj. 0,2 proc., do poziomu 773,2 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 1,9 mld zł, tj. 0,5 proc., do poziomu 393,4 mld zł.