Podaż pieniądza w lutym 2021 r.

W lutym 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 16,4 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost depozytów i innych zobowiązań wobec gospodarstw domowych i instytucji samorządowych.

Dane opublikowane przez NBP 22 marca 2021 r. wskazują, że na koniec lutego 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 1 836,6 mld zł i była o 16,4 mld zł wyższa niż na koniec stycznia 2021 r.

W lutym 2021 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wzrosła o 10,6 mld zł, tj. o 1,1 proc., i wyniosła 989,8 mld zł, w sektorze instytucji samorządowych o 6,4 mld zł, tj. o 11,8 proc., do poziomu 60,4 mld zł, a w sektorze przedsiębiorstw o 4,1 mld zł, tj. o 1,1 proc., do poziomu 374,1 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań wobec pozostałych instytucji finansowych zmniejszył się o 3,3 mld zł, tj. o 6,0 proc., do poziomu 52,1 mld zł.

Zadłużenie przedsiębiorstw spadło o 1,2 mld zł, tj. o 0,3 proc., do wysokości 371,1 mld zł, a gospodarstw domowych o 0,9 mld zł, tj. o 0,1 proc., do wysokości 787,0 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmniejszyło się o 16,8 mld zł, tj. o 4,4 proc., do wysokości 361,4 mld zł.