Podaż pieniądza w lutym 2022 r.

W lutym 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 23,8 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost wartości pieniądza gotówkowego oraz depozytów i innych zobowiązań wobec przedsiębiorstw niefinansowych.

Dane opublikowane przez NBP 22 marca 2022 r. wskazują, że na koniec lutego 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 1 984,2 mld zł i była o 23,8 mld zł wyższa niż na koniec stycznia 2022 r.

W lutym 2022 r. wartość zaliczanej do podaży pieniądza M3 gotówki w obiegu zwiększyła się o 15,7 mld zł, tj. o 4,6 proc., do poziomu 354,1 mld zł. Wartość depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych wzrosła o 5,5 mld zł, tj. 1,4 proc., do poziomu 403,5 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych o 3,9 mld zł, tj. 5,1 proc., do poziomu 81,1 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zmniejszył się o 7,3 mld zł, tj. o 0,7 proc., do poziomu 1 035,9 mld zł.

Zadłużenie przedsiębiorstw niefinansowych wzrosło o 11,3 mld zł, tj. o 2,9 proc., do poziomu 397,7 mld zł, a gospodarstw domowych o 1,3 mld zł, tj. o 0,2 proc., do poziomu 826,3 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 15,4 mld zł, tj. o 4,3 proc., do poziomu 375,0 mld zł.