Podaż pieniądza w maju 2021 r.

W maju 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 12,0 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost depozytów i innych zobowiązań wobec przedsiębiorstw niefinansowych.

Dane opublikowane przez NBP 24 czerwca 2021 r. wskazują, że na koniec maja 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 1 872,0 mld zł i była o 12,0 mld zł wyższa niż na koniec kwietnia 2021 r.

W maju 2021 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych wzrosła o 11,5 mld zł, tj. o 3,0 proc., do poziomu 386,9 mld zł, w sektorze instytucji samorządowych o 4,3 mld zł, tj. o 6,9 proc., do poziomu 67,2 mld zł, a w sektorze pozostałych instytucji finansowych o 0,8 mld zł, tj. o 1,6 proc., do poziomu 49,8 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań wobec gospodarstw domowych zmniejszył się o 5,3 mld zł, tj. o 0,5 proc., i wyniósł 997,2 mld zł.

Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego wzrosło o 3,4 mld zł, tj. o 0,9 proc., do wysokości 363,4 mld zł. Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 3,2 mld zł, tj. o 0,4 proc., do wysokości 797,0 mld zł, a przedsiębiorstw niefinansowych spadło o 0,6 mld zł, tj. o 0,2 proc., do wysokości 369,9 mld zł.