Podaż pieniądza w maju 2023 r.

W maju 2023 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 10,4 mld zł. Do jej wzrostu przyczyniło się głównie zwiększenie wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora przedsiębiorstw niefinansowych.

Dane opublikowane przez NBP 23 czerwca 2023 r. wskazują, że na koniec maja 2023 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 157,9 mld zł i była o 10,4 mld zł wyższa niż na koniec kwietnia 2023 r.

W maju 2023 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych zwiększyła się o 12,9 mld zł, tj. 2,8 proc., do poziomu 474,7 mld zł, natomiast w sektorze gospodarstw domowych spadła o 2,6 mld zł, tj. 0,2 proc., do poziomu 1 128,9 mld zł.

Zadłużenie pozostałych instytucji finansowych wzrosło o 4,0 mld zł, tj. 2,0 proc., do poziomu 207,5 mld zł, natomiast zadłużenie przedsiębiorstw niefinansowych spadło o 6,3 mld zł, tj. 1,5 proc., do poziomu 419,0 mld zł. Zadłużenie gospodarstw domowych nie zmieniło się i pozostało na poziomie 780,4 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 2,0 mld zł, tj. 0,6 proc., do poziomu 350,6 mld zł.