Podaż pieniądza w marcu 2022 r.

W marcu 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 25,3 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost wartości pieniądza gotówkowego oraz depozytów i innych zobowiązań wobec przedsiębiorstw niefinansowych.

Dane opublikowane przez NBP 25 kwietnia 2022 r. wskazują, że na koniec marca 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 009,6 mld zł i była o 25,3 mld zł wyższa niż na koniec lutego 2022 r.

W marcu 2022 r. wartość zaliczanej do podaży pieniądza M3 gotówki w obiegu zwiększyła się o 18,3 mld zł, tj. o 5,2 proc., do poziomu 372,4 mld zł. Wartość depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych wzrosła o 12,1 mld zł, tj. 3,0 proc., do poziomu 415,6 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych o 4,0 mld zł, tj. 4,9 proc., do poziomu 85,1 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zmniejszył się o 16,3 mld zł, tj. o 1,6 proc., do poziomu 1 019,6 mld zł.

Zadłużenie przedsiębiorstw niefinansowych wzrosło o 3,2 mld zł, tj. o 0,8 proc., do poziomu 400,9 mld zł, a gospodarstw domowych spadło o 2,7 mld zł, tj. o 0,3 proc., do poziomu 823,6 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 8,7 mld zł, tj. o 2,3 proc., do poziomu 383,8 mld zł.