Podaż pieniądza w marcu 2023 r.

W marcu 2023 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 8,9 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora gospodarstw domowych.

Dane opublikowane przez NBP 25 kwietnia 2023 r. wskazują, że na koniec marca 2023 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 140,2 mld zł i była o 8,9 mld zł wyższa niż na koniec lutego 2023 r.

W marcu 2023 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 13,7 mld zł, tj. 1,2 proc., do poziomu 1 116,7 mld zł, a w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych spadła o 6,0 mld zł, tj. 1,3 proc., do poziomu 467,3 mld zł.

Zadłużenie pozostałych instytucji finansowych wzrosło o 10,2 mld zł, tj. 5,2 proc., do poziomu 207,7 mld zł, a przedsiębiorstw niefinansowych o 0,4 mld zł, tj. 0,1 proc., do poziomu 426,3 mld zł, natomiast gospodarstw domowych spadło o 4,6 mld zł, tj. 0,6 proc., do poziomu 781,6 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 8,8 mld zł, tj. 2,5 proc., do poziomu 363,4 mld zł.