Podaż pieniądza w październiku 2021 r.

W październiku 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 21,5 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost depozytów i innych zobowiązań wobec gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych.

Dane opublikowane przez NBP 24 listopada 2021 r. wskazują, że na koniec października 2021 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 1 935,7 mld zł i była o 21,5 mld zł wyższa niż na koniec września 2021 r.

W październiku 2021 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wzrosła o 7,4 mld zł, tj. o 0,7 proc., do poziomu 1 016,9 mld zł, w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych o 7,4 mld zł, tj. 1,9 proc., do poziomu 406,3 mld zł, a w sektorze pozostałych instytucji finansowych o 2,9 mld zł, tj. o 4,8 proc., do poziomu 62,8 mld zł,. Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze instytucji samorządowych zwiększył się o 0,2 mld zł, tj. o 0,3 proc., do poziomu 65,4 mld zł.

Zadłużenie przedsiębiorstw niefinansowych wzrosło o 8,0 mld zł, tj. o 2,1 proc., do poziomu 381,2 mld zł, a gospodarstw domowych o 5,5 mld zł, tj. o 0,7 proc., do poziomu 825,7 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 7,3 mld zł, tj. o 2,3 proc., do poziomu 319,0 mld zł.