Podaż pieniądza w sierpniu 2023 r.

W sierpniu 2023 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 19,8 mld zł. Było to spowodowane głównie wzrostem wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora gospodarstw domowych oraz sektora funduszy zabezpieczenia społecznego.

Dane opublikowane przez NBP 22 września 2023 r. wskazują, że na koniec sierpnia 2023 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 193,0 mld zł i była o 19,8 mld zł wyższa niż na koniec lipca 2023 r.

W sierpniu 2023 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 11,1 mld zł, tj. 1,0 proc., do poziomu 1 151,6 mld zł, w sektorze funduszy zabezpieczenia społecznego o 5,0 mld zł, tj. 56,7 proc., do poziomu 13,8 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 2,6 mld zł, tj. 0,3 proc., do poziomu 779,7 mld zł, natomiast w sektorze pozostałych instytucji finansowych spadło o 5,2 mld zł, tj. 2,4 proc., do poziomu 211,7 mld zł, a w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych o 3,5 mld zł, tj. 0,9 proc., do poziomu 409,2 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zwiększyło się o 7,8 mld zł, tj. 2,2 proc., do poziomu 355,9 mld zł.