Podaż pieniądza w styczniu 2022 r.

W styczniu 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 zmniejszyła się o 24,6 mld zł. Do jej spadku przyczynił się głównie spadek depozytów i innych zobowiązań wobec przedsiębiorstw niefinansowych i funduszy zabezpieczenia społecznego.

Dane opublikowane przez NBP 22 lutego 2022 r. wskazują, że na koniec stycznia 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 1 960,4 mld zł i była o 24,6 mld zł niższa niż na koniec grudnia 2021 r.

W styczniu 2022 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych spadła o 17,1 mld zł, tj. 4,1 proc., do poziomu 398,0 mld zł, w sektorze funduszy zabezpieczenia społecznego o 5,9 mld zł, tj. 44,2 proc., do poziomu 7,5 mld zł, a w sektorze gospodarstw domowych o 2,9 mld zł, tj. o 0,3 proc., do poziomu 1 043,2 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze instytucji samorządowych zwiększył się o 5,1 mld zł, tj. o 7,1 proc., do poziomu 77,2 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych spadło o 1,7 mld zł, tj. o 0,2 proc., do poziomu 825,0 mld zł, a przedsiębiorstw niefinansowych wzrosło o 4,3 mld zł, tj. o 1,1 proc., do poziomu 386,5 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmniejszyło się o 28,6 mld zł, tj. o 7,4 proc., do poziomu 359,7 mld zł.