Podaż pieniądza w styczniu 2023 r.

W styczniu 2023 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 5,0 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora gospodarstw domowych oraz sektora instytucji samorządowych.

Dane opublikowane przez NBP 22 lutego 2023 r. wskazują, że na koniec stycznia 2023 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 096,3 mld zł i była o 5,0 mld zł wyższa niż na koniec grudnia 2022 r.

W styczniu 2023 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 6,5 mld zł, tj. 0,6 proc., do poziomu 1 085,4 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych o 3,9 mld zł, tj. o 5,8 proc., do poziomu 71,0 mld zł, natomiast w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych spadła o 2,1 mld zł, tj. o 0,5 proc., do poziomu 461,1 mld zł.

Zadłużenie przedsiębiorstw niefinansowych wzrosło o 6,2 mld zł, tj. o 1,5 proc., do poziomu 422,5 mld zł, a gospodarstw domowych spadło o 5,3 mld zł, tj. o 0,7 proc., do poziomu 789,0 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego wzrosło o 5,9 mld zł, tj. o 1,7 proc., do poziomu 357,5 mld zł.