Podaż pieniądza we wrześniu 2022 r.

We wrześniu 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 18,1 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora gospodarstw domowych oraz sektora przedsiębiorstw niefinansowych.

Dane opublikowane przez NBP 24 października 2022 r. wskazują, że na koniec września 2022 r. wartość podaży pieniądza M3 wyniosła 2 062,1 mld zł i była o 18,1 mld zł wyższa niż na koniec sierpnia 2022

We wrześniu 2022 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 14,3 mld zł, tj. 1,4 proc., do poziomu 1 044,3 mld zł, a w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych o 12,2 mld zł, tj. o 2,8 proc., do poziomu 448,1 mld zł. Wartość depozytów i innych zobowiązań w sektorze funduszy zabezpieczenia społecznego zmniejszyła się o 6,4 mld zł, tj. o 41,4 proc., do poziomu 9,1 mld zł, a w sektorze pozostałych instytucji finansowych o 6,3 mld zł, tj. o 7,8 proc., do poziomu 74,4 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 1,8 mld zł, tj. o 0,2 proc., do poziomu 816,6 mld zł, a przedsiębiorstw niefinansowych spadło o 2,2 mld zł, tj. o 0,5 proc., do poziomu 434,0 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego wzrosło o 10,4 mld zł, tj. o 3,4 proc., do poziomu 319,6 mld zł.