Polityka makroostrożnościowa i wyzwania dla Komitetu Stabilności Finansowej tematami wystąpienia prof. Adama Glapińskiego

Prezes NBP gościem specjalnym konferencji Forum Bankowe 2021

Polityka makroostrożnościowa i wyzwania dla Komitetu Stabilności Finansowej były tematami wystąpienia prof. Adama Glapińskiego podczas Forum Bankowego 2021. W tym roku obrady w formule online koncentrują się wokół wyzwań dla sektora bankowego po wybuchu epidemii COVID-19.

Prof. Adam Glapiński, kierując słowa do audytorium, zwrócił szczególną uwagę na konsekwencje makroekonomiczne pandemii koronawirusa dla polskiej gospodarki oraz aktualnej kondycji podmiotów w sektorze bankowym. Zaprezentował również perspektywy przyszłych zmian na podstawie wyników analiz przeprowadzonych przez bank centralny.

„Opublikowany przez nas właśnie Raport o inflacji przedstawia generalnie pozytywną perspektywę kształtowania się warunków makroekonomicznych w najbliższych latach. Bazując na tym scenariuszu (…), oczekuję umiarkowanej poprawy sytuacji w sektorze bankowym w horyzoncie kolejnych dwóch lat” – powiedział profesor Glapiński.

W odniesieniu do sektora bankowego oraz planowania polityki nadzorczej, zarówno makroostrożnościowej, jak i mikroostrożnościowej, prof. Adam Glapiński zwrócił uwagę na niepewność dotyczącą bieżących, jak i przyszłych decyzji i działań w obszarze walutowych kredytów mieszkaniowych, uwzględniając ewolucję uwarunkowań prawnych dotyczących tego obszaru.

„NBP od dawna popiera ideę rozwiązania kwestii walutowych kredytów mieszkaniowych w drodze dobrowolnych porozumień banków i ich klientów” – mówił prof. Adam Glapiński. – „Rezerwy walutowe kraju są własnością wszystkich Polaków, państwa polskiego, i nie mogą być wykorzystane na pomoc w realizacji biznesowych decyzji kilku podmiotów. Uzasadnieniem ich użycia jest tylko i wyłącznie dobro publiczne, jakim jest stabilność całego systemu finansowego” – podkreślił Prezes NBP.

W podsumowaniu prof. Adam Glapiński zaznaczył, że utrzymywanie stabilności finansowej przez Narodowy Bank Polski jest zadaniem ciągłym i cel ten powinien być konsekwentnie realizowany bez względu na okoliczności i poziom niepewności dotyczący rozwoju sytuacji w przyszłości.