Model makroekonomiczny NECMOD

Model makroekonomiczny NECMOD - Informacje o modelu | Reestymacje modelu

Model makroekonomiczny NECMOD – Informacje o modelu | Reestymacje modelu

Obecnie używany model makroekonomiczny NECMOD – jest makroekonometrycznym, wielorównaniowym modelem gospodarki polskiej, na podstawie którego przygotowywana jest projekcja inflacji i PKB publikowana w IV rozdziale Raportu o inflacji. Model NECMOD powstał w 2008 r. w wyniku istotnych modyfikacji wprowadzonych w modelu ECMOD (por. tabela poniżej). Obecną strukturę modelu przedstawia poniższy schemat.

Reestymacja modelu NECMOD przeprowadzana jest raz w roku, zwykle przed lipcową rundą prognostyczną.

Poniżej zamieszczono pliki z opisem kolejnych modeli prognostycznych NBP wraz z ich aktualizacjami: NECMOD (od 2008 roku), ECMOD (lata 2005-2008), MSMI (w połączeniu z NSA – lata 2003-2005) oraz NSA (lata 2000-2003).

Model NECMOD

roklinkkomentarz
2012opis aktualizacji modelu NECMODRespecyfikacja bloku aktywności zawodowej.
2011opis aktualizacji modelu NECMODModyfikacja bloku cen. Uwzględnienie zjawiska histerezy bezrobocia.
2010opis aktualizacji modelu NECMODModyfikacja bloku cen. Modyfikacja równania inwestycji przedsiębiorstw.
2009opis modelu NECMOD

model NECMOD – prezentacja
Modyfikacja specyfikacji bloku handlu zagranicznego.
2008opis modelu NECMOD

model NECMOD – prezentacja
Pierwsza wersja modelu NECMOD. Zmiany względem modelu ECMOD: rozbudowa bloku rynku pracy, wprowadzenie oczekiwań, dezagregacja nakładów brutto na środki trwałe (na prywatne, publiczne i mieszkaniowe), modelowanie rynku mieszkaniowego od strony popytu i podaży, modyfikacja bloku cen (w tym nowa definicja inflacji bazowej), uwzględnienie wpływu cen na światowych rynkach surowców na ceny krajowe.
2008wykresy wachlarzoweWykresy wachlarzowe projekcji inflacji i wzrostu PKB.

Model ECMOD

roklinkkomentarz
2007opis aktualizacji modelu ECMODEndogenizacja stopy bezrobocia NAWRU, zmiana równania płac, bloku handlu zagranicznego, zmiana definicji otoczenia zewnętrznego.
2005opis aktualizacji modelu ECMODPierwsza wersja modelu ECMOD.

Modele MSMI oraz NSA

roklinkkomentarz
2004opis modeli MSMI i NSAWersje modelu z lutego 2004 r.

Zobacz również