Andrzej Rzońca

Biogram | Członek RPP | Kadencja 2010 - 2016

Biogram | Członek RPP | Kadencja 2010 – 2016

Urodził się w 1977 r.

Doktor nauk ekonomicznych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również program WEMBA, prowadzony przez SGH i University of Minnesota. Odbył staże naukowe w Banku Światowym i Europejskim Banku Centralnym.

Adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Współpracownik Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) oraz wykładowca w programie CEMBA, prowadzonym przez SGH wraz z University of Quebec at Montreal.

W latach 2001–2007 pracował w Narodowym Banku Polskim. Od 2002 do 2004 roku kierował Wydziałem Międzynarodowych Studiów Porównawczych w Departamencie Zagranicznym NBP. W 2004 r. objął stanowisko doradcy Prezesa NBP. Był także członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma naukowego „Bank i Kredyt” wydawanego przez NBP.

W latach 2007–2010 pełnił funkcję wiceprezesa i jednocześnie dyrektora Działu Analitycznego Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR). Wcześniej współpracował z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE).

Autor publikacji naukowych i artykułów z zakresu finansów publicznych, polityki pieniężnej oraz wzrostu gospodarczego. Laureat nagrody Fundacji Kronenberga, najbardziej prestiżowego wyróżnienia w polskiej ekonomii.

Za publikację pt. „Kryzys banków centralnych. Skutki stopy procentowej bliskiej zera” został w 2015 r. laureatem VIII Edycji Konkursu o nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów, przyznawanej przez Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.

W dniu 13 stycznia 2010 r. Senat RP powołał dr. Andrzeja Rzońcę w skład Rady Polityki Pieniężnej.