Bogusław Grabowski

Biogram | Członek RPP| Kadencja 1998 - 2004

Biogram | Członek RPP| Kadencja 1998 – 2004

Urodzony 15 listopada 1959 r. w Łodzi.

W 1984 r. ukończył studia w zakresie ekonometrii i statystyki na Uniwersytecie Łódzkim, a w 1991 r. studia ekonomiczne na Uniwersytecie Windsor (Kanada). W 1992 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Od 1985 r. pracuje w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie jako adiunkt. W latach 1988–1989 odbył staże naukowo-badawcze w Departamencie Analiz i Prognoz Ekonomicznych NBP oraz na Uniwersytecie Sussex (Wielka Brytania). Był uczestnikiem wielu programów badawczych oraz autorem publikowanych w kraju i za granicą opracowań z zakresu polityki pieniężnej, systemu bankowego oraz teorii bilansu płatniczego. W pracy naukowej specjalizuje się w dziedzinie teorii makroekonomii, polityki pieniężnej i bilansu płatniczego.

W 1993 r. był Wicewojewodą Łódzkim, członkiem Międzyresortowego Zespołu ds. Restrukturyzacji Regionu Łódzkiego i autorem Programu Restrukturyzacji Regionu Łódzkiego. W latach 1993–1997 był Prezesem Zarządu Petrobank S.A.