Jerzy Kropiwnicki

Biogram | Członek RPP | Kadencja 2016 - 2022

Biogram | Członek RPP | Kadencja 2016 – 2022

Urodził się 5 lipca 1945 r. w Częstochowie.

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa), doktoryzował się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Pracownik naukowy UŁ w latach 1968-1981 i 1989-2014, wykładał także na kliku uczelniach prywatnych.

W obszarze jego zainteresowań naukowych znajdują się makroekonomia, polityka gospodarcza, polityka społeczna i katolicka nauka społeczna. Jest autorem licznych publikacji, m.in. na temat finansów publicznych i funkcjonowania gospodarki narodowej w krajach o gospodarce rynkowej.

W latach 1978-1979 i 1990-1991 był visiting professor w Instytucie Badań Problemów Ubóstwa na amerykańskim Uniwersytecie Wisconsin.

Od wielu lat czynnie zaangażowany w służbę publiczną, m.in. jako poseł na Sejm I i III kadencji, minister pracy i polityki socjalnej (1991-1992), minister – kierownik Centralnego Urzędu Planowania (1992-1993), minister – prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych (1997-2000), minister rozwoju regionalnego i budownictwa (2000-2001) oraz jako prezydent Łodzi (2000-2010). W latach 2010-2016 był doradcą Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

13 stycznia 2016 r. Senat RP powołał dr. Jerzego Kropiwnickiego do Rady Polityki Pieniężnej.