Jerzy Pruski

Biogram | Członek RPP | Kadencja 1998 - 2004

Biogram | Członek RPP | Kadencja 1998 – 2004

Urodzony 15 marca 1959 r. w Pabianicach.

W 1983 r. ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim. W 1989 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Od 1983 r. pracuje w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, obecnie jako adiunkt. W 1989 r. odbył staż naukowy na Uniwersytecie Oslo, a w 1990 r. jednoroczne studia na Uniwersytecie Windsor w Kanadzie. Uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych programach badawczych z zakresu polityki pieniężnej i systemu bankowego. W pracy naukowej specjalizuje się w dziedzinie makroekonomii, teorii polityki makroekonomicznej, finansów i bankowości. W latach 1991–1997 zatrudniony w LG Petro Bank, m.in. na stanowisku wiceprezesa zarządu banku. W latach 1998–2004 członek Rady Polityki Pieniężnej I kadencji.

W dniu 25 marca 2004 r. prezydent RP Aleksander Kwaśniewski – na wniosek prezesa NBP Leszka Balcerowicza – powołał Jerzego Pruskiego na stanowisko Pierwszego Zastępcy prezesa NBP.