Kamil Zubelewicz

Biogram | Członek RPP | Kadencja 2016 - 2022

Biogram | Członek RPP | Kadencja 2016 – 2022

Urodził się 15 grudnia 1978 r. w Warszawie.

Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W 2007 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, gdzie pracował w Katedrze Ekonomii Sektora Publicznego. Od 2003 r. współpracuje z Collegium Civitas w Warszawie, w latach 2015–2016 pełnił funkcję prorektora ds. dydaktycznych tej uczelni. W latach 2008–2014 był adiunktem w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Zajmuje się finansami publicznymi, funduszami celowymi oraz podatkowymi i niepodatkowymi obciążeniami przedsiębiorstw. Wieloletni współpracownik Centrum im. Adama Smitha, w latach 2005–2009 ekspert Instytutu Jagiellońskiego. Stypendysta McKinsey&Company oraz Fundacji im. Lesława A. Pagi.

17 lutego 2016 r. Prezydent RP powołał dr. Kamila Zubelewicza w skład Rady Polityki Pieniężnej.