Poznaliśmy laureatów I edycji programu Złote Szkoły NBP

21 czerwca 2021 r. odbyła się gala online, podczas której poznaliśmy laureatów I edycji programu Złote Szkoły NBP. Przyznano 41 nagród – w tym nagrodę specjalną oraz nagrodę Prezesa NBP. 284 szkoły uzyskały tytuł Złota Szkoła NBP. Nagrodę specjalną otrzymała Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu. Nagroda Prezesa NBP trafiła do Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Królowej Górnej.

W tym roku zainaugurowaliśmy flagowy, ogólnopolski program edukacyjny „Złote Szkoły NBP”. Jego powstaniu towarzyszyła idea stworzenia sieci szkół, które staną się liderami w dziedzinie edukacji ekonomicznej. Wierzyliśmy, że przystąpienie do programu da zarówno nauczycielom, jak i uczniom impuls do wspólnego działania i postawi cel, do którego warto wspólnie zmierzać, mimo izolacji i konieczności zdalnego nauczania. Tym celem miała być popularyzacja wiedzy o finansach osobistych, czyli wiedza o tym, jak zadbać o własne pieniądze. Jak się bardzo szybko okazało, zechcieli Państwo podjąć wyzwanie i wywiązali się z niego znakomicie. Do programu zgłosili Państwo prawie 400 szkół ze wszystkich zakątków Polski, z małych miejscowości i z wielkich miast, szkoły podstawowe, średnie i branżowe. Przeprowadzili Państwo rekordową liczbę ponad 4500 zadań – to pięciokrotnie więcej niż regulaminowe minimum, angażując ponad 140 tysięcy uczniów. Dzięki Państwa kreatywności i zaangażowaniu finanse osobiste stały się tematem kilku tysięcy interdyscyplinarnych lekcji, setek spotkań z ekspertami, przedmiotem wielu rewelacyjnie przeprowadzonych debat. Udało się Państwu w czasie realizacji tych zadań zdobyć i przekazać ogrom praktycznej i niezwykle pożytecznej wiedzy o zarządzaniu własnymi pieniędzmi – powiedział w trakcie gali finałowej prof. Adam Glapiński, Prezes NBP.

Pierwsza edycja programu wystartowała w styczniu 2021 r. pod hasłem Giganci finansów osobistych. Do udziału zaproszono nauczycieli i uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Zgodnie z regulaminem szkoły miały 3,5 miesiąca na przygotowanie i realizację trzech zadań programu – spotkania z ekspertem, lekcji z ekonomią oraz szkolnej debaty.

Zagadnienia dotyczące finansów osobistych, które zostały poruszone w realizowanych zadaniach, to:

  • Planowanie i kontrola wydatków, czyli o sile zarządzania własnymi pieniędzmi.
  • Sztuka odkładania pieniędzy na wyznaczony cel.
  • Sposoby na pomnażanie oszczędności – lokaty i moc procentu składanego, inflacja i co trzeba o niej wiedzieć, podstawy inwestowania.
  • Pierwsze konto bankowe i karta płatnicza – sprzymierzeńcy roztropnych użytkowników.
  • Pożyczanie pieniędzy a poduszka finansowa. Długi zawsze pod kontrolą.
  • Bezpieczne zakupy i zaciąganie zobowiązań finansowych a znajomość praw konsumenckich.
  • Umiejętność zarządzania ryzykiem – o rodzajach ubezpieczeń, w tym emerytalnych.

Program Złote Szkoły NBP spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Akces zgłosiły 394 szkoły. We wszystkich zadaniach wzięło udział łącznie 142 044 uczestników. Tytuł Złota Szkoła NBP został przyznany 284 szkołom.

Lista laureatów I edycji programu oraz lista szkół nagrodzonych tytułem Złota Szkoła NBP znajdują się pod adresem: nbp.pl/zloteszkoly