Prezes NBP dla CFI.co

„NBP uważa złoto za szczególnie istotny element swoich oficjalnych aktywów rezerwowych” – prof. Adam Glapiński, Prezes NBP

Warszawa, 14 lipca 2021 r. – Narodowy Bank Polski informuje, że dziś w CFI.co („Capital Finance International”), międzynarodowym magazynie poświęconym tematyce biznesu, ekonomii oraz finansów, ukazał się artykuł prof. Adama Glapińskiego, Prezesa NBP, pt. Inwestowanie w długim okresie: złoto jako filar strategii zarządzania rezerwami przez NBP.

Poniżej przekazujemy wybrane cytaty z artykułu prof. Adama Glapińskiego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

„NBP jako publiczny inwestor różni się od typowego podmiotu zarządzającego aktywami tym, że utrzymuje szeroki portfel inwestycyjny, przywiązując największą wagę nie do maksymalizacji zysków, lecz do zachowania płynności i bezpieczeństwa posiadanych aktywów”.

„NBP uważa złoto za szczególnie istotny element swoich oficjalnych aktywów rezerwowych. Cechy złota sprawiają, że kruszec ten bardzo dobrze wpisuje się w ostrożnościową funkcję utrzymywania rezerw walutowych i gromadzenia kapitału w długiej perspektywie, przetrzymania okresów stresu i stawienia czoła zmiennym warunkom rynkowym”.

„Pomimo zakupu znacznych zasobów złota w ostatnim okresie, NBP nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w tej sprawie. Strategia zarządzania rezerwami walutowymi przyjęta przez Zarząd Narodowego Banku Polskiego w 2020 r. zakłada dalsze zwiększanie zasobów złota, a skala i tempo tego procesu będą zależały od dynamiki oficjalnych aktywów rezerwowych i uwarunkowań rynkowych”.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.