Prezes NBP dla „Gazety Polskiej”

„NBP jest bankiem narodowym, więc ma cel narodowy. Musimy dbać, aby dobrze rozwijała się gospodarka narodowa, a także czuwać nad silnym złotym” – mówi prof. Adam Glapiński, Prezes NBP, w wywiadzie dla „Gazety Polskiej”.

Narodowy Bank Polski poinformował, że w wydaniu cyfrowym tygodnika „Gazeta Polska” ukazał się wywiad z prof. Adamem Glapińskim, Prezesem NBP, pt. Chcą mojej głowy, bo wsparłem armię. Od jutra dostępna wersja drukowana.

Poniżej przekazujemy wybrane cytaty z wywiadu.

  1. […] inflacja ma też pewien komponent popytowy, ale ma on raczej mniejszościowy wkład w łączną dynamikę cen – głównym czynnikiem są cały czas zjawiska podażowe […].
  2. […] wycofanie akomodacji monetarnej – czyli podwyżki stóp procentowych i ograniczenie skupu obligacji – było krokiem w dobrym kierunku i uczynionym we właściwym momencie.
  3. Mamy […] bardzo dobrą sytuację na rynku pracy. Też częściowo wynika ona z działań NBP.
  4. Stworzyliśmy warunki, bez których uruchomienie tarcz antyinflacyjnych byłoby niemożliwe.
  5. […] sytuacja gospodarcza Polski jest bardzo dobra. Na świecie mówi się o cudzie gospodarczym w Polsce. Obserwowany w naszym kraju wzrost jest stabilny, zrównoważony. Jeśli mamy jakieś zmartwienia, to jest nim w tej chwili jedynie popandemiczny wzrost inflacji.
  6. Z powodu lockdownów dochodziło do likwidacji miejsc pracy, ale obecnie mamy już ich więcej niż przed pandemią. Taka sytuacja nie występuje w żadnym państwie w Europie. W Polsce mamy o 3,3 proc. wyższe PKB niż przed pandemią. Na przykład w Niemczech w tym samym czasie PKB spadło o 1,1 proc., we Włoszech spadek jest większy o 1,3 proc., w Czechach spadek sięga 3,5 proc., a w Hiszpanii o 6,6 proc.
  7. […] obecna inflacja to w pewnej mierze również cena za to, jak w gruncie rzeczy łagodnie obszedł się z nami kryzys i – co nawet ważniejsze – jak szybko się z niego wydźwignęliśmy, przywracając bardzo dobrą sytuację na rynku pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią wywiadu.