Prezes NBP i Prezes Zarządu SNB o sytuacji makroekonomicznej w kraju w czasach pandemii – strategia działania

Narodowy Bank Polski informuje o spotkaniu Prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego z Prezesem Zarządu Swiss National Bank (SNB) prof. Thomasem Jordanem, które odbyło się 21 kwietnia br.

Podczas wideokonferencji prezesi banków centralnych rozmawiali m.in. na temat bieżącej i oczekiwanej sytuacji makroekonomicznej w Polsce i Szwajcarii oraz działań polityki pieniężnej nakierowanych na łagodzenie skutków gospodarczych pandemii COVID-19. Omawiano również perspektywy dalszej współpracy, w szczególności w ramach konstytuanty MFW i Banku Światowego.