Prezes NBP na Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

Chcemy nadal kształtować społeczeństwo odpowiedzialne ekonomicznie, które podejmuje świadome decyzje finansowe i efektywnie dysponuje swoimi zasobami – wystąpienie Prezesa NBP podczas V Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości.

Narodowy Bank Polski informuje o wystąpieniu prof. Adama Glapińskiego podczas odbywającego się dziś V Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Prezes banku centralnego zabrał głos jako przedstawiciel patronów honorowych.

Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Dbamy o wartość polskiego pieniądza. Jednym z filarów tych działań jest edukacja finansowa, która jest również podstawą silnej gospodarki i bezpiecznego systemu finansowego. […]

Edukacja ekonomiczna jest potrzebna szczególnie teraz, by rozumieć procesy zachodzące w gospodarce, na przykład pod wpływem tak nieoczekiwanych zdarzeń jak obecna pandemia. […] jako Prezesa banku centralnego, cieszy mnie, że Narodowy Bank Polski zareagował na szok gospodarczy wywołany COVID-19 szybko i zdecydowanie, a co najważniejsze – skutecznie. Potwierdzają to dane napływające z gospodarki, prognozy na kolejne miesiące, a także oceny międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy wreszcie oceny dziennikarzy i redakcji ekonomicznych, jak ostatnie wyróżnienie redakcji „Parkietu” na gali Byki i Niedźwiedzie.

[…] w NBP od lat staramy się rozwijać działalność edukacyjną […]. Coraz bardziej koncentrujemy naszą uwagę na współpracy ze szkołami i uczelniami, ogłaszamy konkursy grantowe […]. Badania potwierdziły, że aż 75 proc. młodych ludzi do 25. roku życia ufa Narodowemu Bankowi Polskiemu […]

Mimo szeregu ograniczeń wywołanych pandemią, w ciągu ostatniego roku NBP zrealizował z powodzeniem działania edukacyjne obejmujące aż 170 000 uczniów, 4500 nauczycieli oraz 8000 studentów. W tym roku zainaugurowaliśmy zaś ogólnopolski program edukacyjny „Złote Szkoły NBP”, który pozwoli stworzyć sieć szkół aspirujących do roli liderów edukacji ekonomicznej. […] Chcąc zapewnić ofertę edukacyjną atrakcyjną dla różnych pokoleń, rozwijamy Centrum Pieniądza NBP – nowatorską placówkę łączącą z powodzeniem funkcję muzealną z edukacją ekonomiczną na najwyższym poziomie. […] W ubiegłym roku otworzyliśmy także Krakowski Salon Ekonomiczny NBP […], gdzie można poszerzać wiedzę o mechanizmach świata finansów i wartości złotego.

[…] Narodowy Bank Polski w miarę możliwości będzie nadal jak najszerzej angażował się w inicjatywy edukacyjne. Stawiamy na nowoczesność przy utrwalaniu szacunku do waluty narodowej i dziedzictwa rodzimych dokonań gospodarczych. Chcemy nadal kształtować społeczeństwo odpowiedzialne ekonomicznie, które podejmuje świadome decyzje finansowe i efektywnie dysponuje swoimi zasobami, bo w ten sposób staje się fundamentem silnej i bezpiecznej gospodarki.

Z doświadczenia wiem jednak, że najlepsze efekty zawsze osiąga się we współdziałaniu wielu, poważnie zaangażowanych instytucji oraz organizacji. Jestem przekonany, że nasz udział w tym Kongresie wspiera ten cel i zaowocuje nowymi wspólnymi inicjatywami na rzecz lepszej przyszłości polskich dzieci, młodzieży i ich rodzin – powiedział Prezes Narodowego Banku Polskiego podczas sesji plenarnej.