Prezes NBP na temat kursu złotego

W dniu 29 kwietnia 2021 r. Dziennik Gazeta Prawna przyznała wyróżnienie Prezesowi NBP, Profesorowi Adamowi Glapińskiemu. W uzasadnieniu przyznania nagrody użyto sformułowania o „szarży banku na rynku walutowym”. Treść uzasadnienia została przytoczona na profilu Twitter Biuro Prasowe NBP w listopadzie 2021 (link poniżej). Niestety niektóre media błędnie zinterpretowały treść cytatu jako słowa NBP dlatego poprosimy o poprawienie artykułów z błędną informacją i o zapoznanie się z faktycznymi wypowiedziami ze strony NBP jakie załączamy.

(20) Narodowy Bank Polski on Twitter: „[1/4] Wyjaśniamy, że dzisiejszy cytat o „szarży” jest autorstwa @DGPrawna i pochodzi z rankingu 50. najbardziej wpływowych w polskiej gospodarce (29.04.21) przyznającego 1. miejsce prof. Adamowi Glapińskiemu, Prezesowi #NBP [cdn]” / Twitter


NBP nie manipuluje kursem. Kurs złotego jest wolny. Kurs jest całkowicie płynny. Nie ingerujemy na rynku walutowym bez szczególnej potrzeby. To nie jest nasza polityka. W warunkach dużego kraju, jakim jest Polska, rynek walutowy jest duży, nasza waluta jest silna, ingerowanie na tym rynku byłoby błędem – wielokrotnie deklarował prof. Adam Glapiński, Prezes NBP, podczas…

Warszawa, 30 listopada 2021 r. – Narodowy Bank Polski przypomina wybrane tegoroczne wypowiedzi prof. Adama Glapińskiego, Prezesa NBP na temat kursu złotego.

PAP Biznes, 19 listopada 2021
Z reguły nie komentujemy zmian kursu złotego, jednak w ostatnich dniach złoty rzeczywiście się osłabił, a my na bieżąco analizujemy czynniki, które za tym stoją. Osłabienie złotego […] jest zapewne związane z umocnieniem dolara na rynku globalnym. Wzrost wartości dolara pociąga za sobą zwykle spadek kursu walut naszego regionu. Niekorzystnie na złotego może także oddziaływać wyraźny wzrost liczby zachorowań na COVID-19 w Europie i w Polsce. Może to bowiem oznaczać konieczność wprowadzania obostrzeń, straty dla gospodarki i dodatkowe wydatki budżetu.

Kurs złotego jest płynny i jeżeli za zmianami kursu, zwłaszcza jeśli nie są one zbyt silne, przemawiają czynniki rynkowe, to trudno spodziewać się naszej reakcji. Zmiany kursu są rzeczą naturalną. Zastrzegamy sobie jednak prawo do prowadzenia interwencji walutowych, ale nie prowadzimy ich bez wyraźnej potrzeby.

„Hungarian Business Daily”, 16 listopada 2021
[…] nie ma wątpliwości, że działania NBP są korzystne dla polskiego złotego. NBP prowadzi bowiem politykę pieniężną w taki sposób, by zapewnić stabilność cen w średnim okresie, wspierając jednocześnie wzrost aktywności w polskiej gospodarce. Tym samym NBP przyczynia się do tworzenia atrakcyjnych i stabilnych warunków dla realizacji średnio- i długoterminowych projektów inwestycyjnych.

Konferencja prasowa, 3 listopada 2021
NBP nie manipuluje kursem. Kurs złotego jest wolny. Sporadyczne interwencje dotyczą, jak już to mówiłem i wszyscy mówili moi poprzednicy wielokrotnie, unikania nagłych zmian kursu w górę lub w dół […]. Bo nagła zmiana powoduje, że przedsiębiorcy się nie mogą dopasować łatwo do nowych parametrów. Musi to płynnie się dokonywać.

Nie ingerujemy na rynku walutowym bez szczególnej potrzeby. To nie jest nasza polityka. W warunkach kraju dużego, jakim jest Polska, rynek walutowy jest duży, nasza waluta jest silna, ingerowanie na tym rynku byłoby błędem.

Walka z tendencją rynkową kursu byłaby szaleństwem, prowadziłaby do strat rezerw, które posiadamy, które są dobrem wspólnym, które są majątkiem wszystkich Polaków, państwa polskiego. Interweniujemy tylko, jeśli zachodzi nagła zmiana kursu, która może deformować rynek i zakłócać procesy produkcyjne i inwestycyjne.

Konferencja prasowa, 7 października 2021
Nigdy nie działamy, żeby zmienić kurs. My tylko działamy, jeśli inne czynniki powodują, że kurs się szybko zmienia, żeby spowolnić tę zmianę, ale nie odwrócić. […] żeby rynek mógł się dostosować spokojnie do nowego kursu, który ustalił rynek, a nie NBP.

Pewna skala wahań polskiej gospodarce nie szkodzi i jest dobra. Polska gospodarka jest silna.

W tej chwili on [kurs złotego] się kształtuje całkowicie swobodnie na rynku. To jest klasycznie wolny rynek walutowy. Polska gospodarka jest taka, że ten kurs jest dobry i sobie z nim dajemy radę.

Narodowy Bank Polski nie prowadzi żadnej polityki, żeby osłabiać złotego […] Natomiast czasami ostrzegamy, że szybko kurs rośnie na przykład i to może być niekorzystny jakiś element, taki szokowy dla przedsiębiorstw, eksportowych w szczególności. I wtedy interweniujemy, żeby spowolnić ten proces.

Narodowy Bank Polski, jak i wszystkie banki centralne, dążą do tego, żeby waluta była stabilna.

Konferencja prasowa, 9 września 2021
[…] jako NBP w ogóle się nie wypowiadamy co do kursu i nie interesuje nas ustalenie jakiegoś konkretnego kursu. My czujemy się zobowiązani do przeciwdziałania nagłym zmianom kursu złotego […] Nagłe zmiany kursu złotego są niekorzystne w wielu aspektach.

Konferencja prasowa, 9 lipca 2021
NBP może zawsze kiedy chce interweniować na rynku walutowym, ale ewentualne interwencje zależą zawsze od warunków rynkowych. Robimy to rzadko, sporadycznie, w wyjątkowych sytuacjach, zwykle na niewielką skalę. Żadna taka okoliczność w tej chwili nie ma miejsca.

Konferencja prasowa, 11 czerwca 2021
Kurs złotego jest płynny, a my nie mamy żadnego celu kursowego. Ta polityka, którą utrzymujemy od dawna, jest właściwa, dobra, skuteczna i będziemy ją utrzymywać. Ale jednocześnie nadal uważamy, że kurs walutowy jest bardzo ważnym kanałem oddziaływania na gospodarkę, także na inflację, szczególnie w sytuacji takich mocnych szoków jak pandemiczna recesja.

Konferencja prasowa, 7 maja 2021
Kurs złotego, jak na walutę wolną, swobodnie kształtującą się […] jest bardzo stabilny, jest relatywnie bardzo stabilny. Kurs złotego jest absolutnie płynny. To czynniki rynkowe kształtują kurs złotego.

Konferencja prasowa, 9 kwietnia 2021
Kurs złotego jest całkowicie płynny. Natomiast w założeniach polityki pieniężnej zawsze było napisane, i w pełni to podtrzymujemy, że w stosownym momencie, jeśli uznajemy to za potrzebne, dokonujemy interwencji.

Konferencja prasowa, 5 lutego 2021
[…] celem rozpoczętych w grudniu interwencji […] nie było utrzymanie i nie jest, i nie będzie […] kursu na jakimś z góry określonym poziomie. […] Nigdy tak nie było i nigdy tak nie będzie.

Konferencja prasowa, 15 stycznia 2021
Nadal jesteśmy w reżimie płynnego, całkowicie płynnego kursu walutowego i nadal zastrzegamy sobie możliwość interwencji, kiedy uważamy to za konieczne dla dobra polskiego złotego, dla dobra równowagi gospodarczej, dla dobra sytuacji polskich przedsiębiorców.

Nasze interwencje od połowy grudnia są w pełni zgodne z realizowaną strategią polityki pieniężnej, nic się tu nie zmienia, a działania wynikają z szoku pandemicznego. Nic się w naszym reżimie kursowym nie zmienia. Nie rozważamy odejścia od płynnego kursu, nie dyskutujemy w ogóle tego, od dawna służy to doskonale polskiej gospodarce, to jest najbardziej odpowiednia nasza polityka, nie ma nic wspólnego z działaniami podejmowanymi przez Szwajcarię czy Czechy, które są osobnym w ogóle przypadkiem.

[…] kurs walutowy odgrywa bardzo istotną rolę jako parametr gospodarczy, który kształtuje ogólną restrykcyjność warunków monetarnych. On w polskich warunkach jest najefektywniejszym czy jednym z najefektywniejszych amortyzatorów wstrząsów.