Prezes NBP na temat stóp procentowych

Jeśli będzie taka konieczność, to stopy procentowe i inne elementy polityki pieniężnej będą zmienione; stopy procentowe NBP będą dostosowywane w taki sposób, aby zapobiec utrwaleniu się wysokiej inflacji – wielokrotnie deklarował prof. Adam Glapiński, Prezes NBP, podczas swoich wystąpień publicznych.

Narodowy Bank Polski przypomina wybrane tegoroczne wypowiedzi prof. Adama Glapińskiego, Prezesa NBP w sprawie działań dotyczących stóp procentowych.

Poniżej przekazujemy wybrane cytaty z wystąpień Prezesa NBP.

Konferencja prasowa, 7 maja 2021

„[…] jeśli będzie taka konieczność, to stopy procentowe i inne elementy polityki pieniężnej będą zmienione”.

„[…] jeśli sprawy toczą się niedobrze, to przestaję być konserwatystą i radykalnie szybko i zdecydowanie – jak najszybciej – dokonuję zmian. I tak będzie. Zapewniam […], że jeśli powstaną przesłanki do zmiany polityki pieniężnej, to ani jeden miesiąc nie zostanie zmarnowany i do tego przystąpimy”.

„[…] gdyby przyczyny wyższej obecnej inflacji miały charakter monetarny i pojawiłoby się ryzyko utrwalenia podwyższonej inflacji, oczekiwań inflacji w pewnym okresie, wówczas trzeba by było zacieśnić politykę pieniężną”.

„Wielokrotnie mówiłem, że spodziewam się stabilizacji stóp procentowych NBP do końca kadencji tej Rady. […] jestem w pełni świadomy, że są czynniki, które się nagle mogą zmienić i wszystko będzie inaczej. Stabilizacja stóp procentowych do końca kadencji tej Rady jest jak najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, ale teraz pewnym scenariuszem jest też to, że jeśli zajdzie tego potrzeba, to natychmiast polityka pieniężna Narodowego Banku się zmieni. […] na pewno nie stracimy nawet miesiąca, gdyby była taka potrzeba”.

Konferencja prasowa, 11 czerwca 2021

„Jeśli się pojawią jakiekolwiek źródła proinflacyjne, na które polityka pieniężna może oddziałać, to natychmiast Rada Polityki Pieniężnej, przewidując to kilka kwartałów do przodu, podejmie takie decyzje”.

Konferencja prasowa, 9 września 2021

„[…] jeśli pojawi się ryzyko trwałego przekraczania celu inflacyjnego, na skutek trwałej presji popytowej, w warunkach mocnego rynku pracy, czyli braku bezrobocia znaczącego, i w warunkach dobrej koniunktury, wówczas natychmiast zacieśnimy politykę pieniężną, czytaj podniesiemy stopy procentowe”.

„[…] nigdy nie informowaliśmy i nie będziemy informowali, czy i kiedy i o ile będziemy podwyższać, bo przecież to wynika z bieżącej analizy sytuacji i przewidywań dotyczących najbliższych kwartałów […]. Jestem gotów podwyższać stopy […] w zależności od tego, co jest potrzebne dla polskiej gospodarki i finansów”.

„Co się będzie działo teraz? […] Cały czas mówimy o momencie, kiedy nastąpi prawdopodobnie – pewna podwyżka”.

Konferencja prasowa, 7 października 2021

„Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe NBP […]. Rynek przewidywał 15 punktów, podnieśliśmy o 40 – prawie trzy razy bardziej. […] Nasza decyzja miała na celu ograniczenie ryzyka utrwalenia się inflacji na poziomie przekraczającym nasz cel inflacyjny w średnim okresie. Wycofanie się akomodacji monetarnej ma na celu niedopuszczenia do utrzymania się podwyższonej inflacji w średnim okresie. Taki jest cel tej interwencji”.

„[…] tego odchylenia trwałego od celu inflacyjnego w średnim okresie, wynikającego już z tego efektu drugiej rundy, popytowych czynników, to już oczywiście nie możemy tolerować. Wtedy musimy interweniować. I dlatego Rada Polityki Pieniężnej po bardzo wielu długich dyskusjach musiała interweniować, żeby się wycofać z tej akomodacji monetarnej właśnie w tym momencie”.

„[…] zacieśnienie polityki pieniężnej przez nas musi być ostrożne, musi być rozważne. Trzeba zaostrzyć, ale nie za bardzo, żeby nie zaszkodzić, żeby pacjentowi nie zaszkodzić, nie zadusić go. Poważnie ten mandat sprawujemy, zobowiązujący nas do utrzymania stabilności cen w średnim okresie, ale też nie możemy zaszkodzić ludziom, Polakom, przedsiębiorstwom i konsumentom nadmiernie”.

Kongres 590, 5 października 2021

„Proszę mi wierzyć, wiemy w Narodowym Banku Polskim, jak zaostrzać politykę pieniężną i nie zawahamy się z tej wiedzy skorzystać, kiedy będzie taka potrzeba polska. Wiemy, jak korzystać i nie zawahamy się”.

Konferencja prasowa, 3 listopada 2021

„Cały czas stopy procentowe NBP będą dostosowywane w taki sposób, aby zapobiec utrwaleniu się wysokiej inflacji. aby zapobiec utrwaleniu się wysokiej inflacji w średnim okresie”.

„My ze swojej strony – co już poprzednio, jeszcze poprzednio i jeszcze poprzednio mówiłem i chciałbym jeszcze raz stanowczo podkreślić – my jako Rada Polityki Pieniężnej, jako Narodowy Bank Polski zrobimy wszystko ,co konieczne, i wszystko, co możliwe, aby w średnim okresie inflacja powróciła do celu NBP, do tego 2,5 procent z odchyleniem punkt procentowy w górę, punkt procentowy w dół. Żeby się w tym przedziale zmieściła w średnim okresie inflacja, w ciągu dwóch najbliższych lat. Zrobimy wszystko, co konieczne, i do czego prawnie jesteśmy upoważnieni”.

„[…] chcę, żeby dotarło mocno, zrobimy wszystko, żeby sprowadzić inflację do celu w średnim okresie. Wszystko, co leży w naszej mocy”.