Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce, luty 2023

Konferencja prof. Adama Glapińskiego, Prezesa NBP, dotycząca oceny bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce.