Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o usługach płatniczych

Akceptant nie może uzależniać zawarcia z konsumentem umowy o świadczenie usługi lub umowy sprzedaży towaru od dokonania zapłaty w formie bezgotówkowej ani odmówić przyjęcia zapłaty od konsumenta znakami pieniężnymi emitowanymi przez NBP.

Narodowy Bank Polski poinformował, że Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o usługach płatniczych. Jej celem jest zobowiązanie przedsiębiorców akceptujących bezgotówkowe instrumenty płatnicze do akceptacji również znaków pieniężnych – czyli banknotów i monet – emitowanych przez NBP.

Na mocy wprowadzonych przepisów akceptant będący przedsiębiorcą (np. sprzedawca) nie będzie mógł uzależniać zawarcia umowy z konsumentem od dokonania zapłaty w formie bezgotówkowej. Od tej zasady przewidziano jedynie nieliczne wyjątki, np. działalność prowadzoną w Internecie czy bez obecności personelu.

Z wnioskiem o zainicjowanie prac legislacyjnych w tym zakresie zwrócił się do Prezydenta RP prof. Adam Glapiński, Prezes NBP. Według badań NBP, przeprowadzonych w 2020 r., 18,3 proc. dorosłych Polaków, tj. 5,8 mln osób, nie ma karty płatniczej, a ponad 11 proc. Polaków nie ma kont bankowych. Ponadto w 2020 r. około 8–9 proc. ankietowanych osób spotkało się z odmową akceptowania gotówki.

Gotówka jest podstawowym, powszechnym i bezpiecznym instrumentem płatniczym, dostępnym dla ogółu społeczeństwa. Odmowa akceptacji gotówki może znacząco utrudnić zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.

Powołana przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego Rada do spraw obrotu gotówkowego pracuje nad projektem Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego. Strategia ma zabezpieczyć możliwość swobodnego dostępu do gotówki wszystkim osobom chcącym korzystać z tego instrumentu płatniczego.