Prof. Adam Glapiński laureatem nagrody Człowiek Wolności 2023 tygodnika Sieci

Prof. Adam Glapiński, Prezes NBP laureatem nagrody Człowiek Wolności 2023 tygodnika Sieci. Przyznana nagroda to „wyraz uznania dla człowieka, którego praca […] zabezpiecza polską wolność. Profesor Glapiński broni nie tylko konstytucyjnej niezależności instytucji, lecz także udowadnia, że prezes banku centralnego stoi na straży podstaw naszej państwowości – polskiego złotego, niezależnej polityki monetarnej i suwerennej polityki gospodarczej”.