Profesor Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego, zaprasza absolwentów uczelni wyższych do udziału w kolejnej edycji Programu „Staże Prezesa NBP”

Narodowy Bank Polski poinformował, że ruszyła kolejna edycja Programu „Staże Prezesa NBP”.

Uczestnikom stażu Narodowy Bank Polski oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony 12 miesięcy na stanowisku stażysty w:

  • Departamencie w Centrali NBP z miesięcznym wynagrodzeniem zasadniczym brutto w wysokości 5200,00 zł,
  • Oddziale Okręgowym NBP z miesięcznym wynagrodzeniem zasadniczym brutto w wysokości 4700,00 zł.

Uczestnikiem Programu może być osoba, która ukończyła studia wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i uzyskała tytuł magistra. Warunkiem udziału w Programie jest złożenie aplikacji w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza aplikacyjnego  APLIKUJ  do dnia 3 sierpnia 2023 r.  

Więcej informacji, w tym Regulamin Programu „Staże Prezesa NBP” na stronie https://nbp.pl/praca-i-kariera

Kontakt dla mediów: e-mail press@nbp.pl, tel. +48 22 185 2012