Projekcja inflacji i PKB – lipiec 2021

Projekcja inflacji i PKB opublikowana 12 lipca 2021 r.

Inflacja CPI r/r (%)PKB r/r (%)
202120222023
Inflacja CPI r/r (%)4,23,33,4
PKB r/r (%)5,05,45,3
WIBOR 3M* (%)0,210,210,21

* projekcja sporządzona przy założeniu stałych stóp procentowych

Kolejna projekcja inflacji i PKB zostanie opublikowana 8 listopada 2021 r.

Do pobrania

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego NBP na podstawie modelu NECMOD – lipiec 2021

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego NBP na podstawie modelu NECMOD – lipiec 2021

Zobacz: Zapis wideo z prezentacji projekcji inflacji i PKB z „Raportu o inflacji – lipiec 2021”

Zobacz również