Projekcja inflacji i PKB – lipiec 2022

Projekcja inflacji i PKB opublikowana 12 lipca 2022 r.

Inflacja CPI r/r (%)PKB r/r (%)
202220232024
Inflacja CPI r/r (%)14,212,34,1
PKB r/r (%)4,71,42,2
WIBOR 3M* (%)5,516,206,20

* projekcja sporządzona przy założeniu stałych stóp procentowych

Następna projekcja inflacji i PKB opublikowana zostanie w listopadzie 2022 r.

Do pobrania

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego NBP na podstawie modelu NECMOD – lipiec 2022 

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego NBP na podstawie modelu NECMOD – lipiec 2022 

Zobacz: Zapis wideo z prezentacji projekcji inflacji i PKB z „Raportu o inflacji – lipiec 2022”

Zobacz również