Projekcja inflacji i PKB – lipiec 2023

Projekcja inflacji i PKB opublikowana 10 lipca 2023 r.

Inflacja CPI r/r (%)
PKB r/r (%)
202320242025
Inflacja CPI r/r (%)11,95,23,6
PKB r/r (%)0,62,43,3
WIBOR 3M* (%)6,936,956,95

* projekcja sporządzona przy założeniu stałych stóp procentowych

Następna projekcja inflacji i PKB opublikowana zostanie w listopadzie 2023 r.

Do pobrania

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego NBP na podstawie modelu NECMOD – lipiec 2023

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego NBP na podstawie modelu NECMOD – lipiec 2023

Zobacz również