Projekcja inflacji i PKB – lipiec 2024

Projekcja inflacji i PKB opublikowana 5 lipca 2024 r.

Inflacja CPI r/r (%)
PKB r/r (%)
202420252026
Inflacja CPI r/r (%)3,75,22,7
PKB r/r (%)3,03,83,1
WIBOR 3M* (%)5,865,865,86

* projekcja sporządzona przy założeniu stałych stóp procentowych

Następna projekcja inflacji i PKB opublikowana zostanie w listopadzie 2024 r.

Do pobrania

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego NBP na podstawie modelu NECMOD – lipiec 2024

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego NBP na podstawie modelu NECMOD – lipiec 2024

Zobacz również