Projekcja inflacji i PKB – listopad 2021

Projekcja inflacji i PKB opublikowana 8 listopada 2021 r.

Inflacja CPI r/r (%)PKB r/r (%)
202120222023
Inflacja CPI r/r (%)4,95,83,6
PKB r/r (%)5,34,94,9
WIBOR 3M* (%)0,330,690,69

* projekcja sporządzona przy założeniu stałych stóp procentowych

Kolejna projekcja inflacji i PKB zostanie opublikowana 11 marca 2022 r.

Do pobrania

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego NBP na podstawie modelu NECMOD – listopad 2021

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego NBP na podstawie modelu NECMOD – listopad 2021

Zobacz: Zapis wideo z prezentacji projekcji inflacji i PKB z „Raportu o inflacji – listopad 2021”

Zobacz również