Projekcja inflacji i PKB – listopad 2022

Projekcja inflacji i PKB opublikowana 14 listopada 2022 r.

Inflacja CPI r/r (%)
Inflacja CPI r/r (%)
PKB r/r (%)
PKB r/r (%)
2022202320242025
Inflacja CPI r/r (%)14,513,15,93,5
PKB r/r (%)4,60,72,03,1
WIBOR 3M* (%)5,946,956,956,95

* projekcja sporządzona przy założeniu stałych stóp procentowych

Następna projekcja inflacji i PKB opublikowana zostanie w marcu 2023 r.

Do pobrania

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego NBP na podstawie modelu NECMOD – listopad 2022

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego NBP na podstawie modelu NECMOD – listopad 2022

Zobacz: Zapis wideo z prezentacji projekcji inflacji i PKB z „Raportu o inflacji – listopad 2022”

Zobacz również