Projekcja inflacji i PKB – listopad 2023

Projekcja inflacji i PKB opublikowana 10 listopada 2023 r.

Inflacja CPI r/r (%)

PKB r/r (%)

202320242025
Inflacja CPI r/r (%)11,44,63,7
PKB r/r (%)0,32,93,5
WIBOR 3M* (%)6,575,955,95

* projekcja sporządzona przy założeniu stałych stóp procentowych

Następna projekcja inflacji i PKB opublikowana zostanie w marcu 2024 r.

Do pobrania

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego NBP na podstawie modelu NECMOD – listopad 2023

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego NBP na podstawie modelu NECMOD – listopad 2023

Zobacz również