Projekcja inflacji i PKB – marzec 2021

Projekcja inflacji i PKB opublikowana 8 marca 2021 r.

Inflacja CPI r/r (%)PKB r/r (%) (Q4 2019 = 100)
202120222023
Inflacja CPI r/r (%)3,12,83,2
PKB r/r (%)4,15,45,4
WIBOR 3M* (%)0,220,220,22

* projekcja sporządzona przy założeniu stałych stóp procentowych

Kolejna projekcja inflacji i PKB zostanie opublikowana 12 lipca 2021 r.

Do pobrania

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego NBP na podstawie modelu NECMOD – marzec 2021

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego NBP na podstawie modelu NECMOD – marzec 2021 

Zobacz: Zapis wideo z prezentacji projekcji inflacji i PKB z „Raportu o inflacji – marzec 2021”

Zobacz również