Projekcja inflacji i PKB – marzec 2022

Projekcja inflacji i PKB opublikowana 11 marca 2022 r.

Inflacja CPI r/r (%)PKB r/r (%)
202220232024
Inflacja CPI r/r (%)10,89,04,2
PKB r/r (%)4,43,02,7
WIBOR 3M* (%)2,982,952,95

* projekcja sporządzona przy założeniu stałych stóp procentowych

Kolejna projekcja inflacji i PKB została opublikowana 12 lipca 2022 r.

Do pobrania

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego NBP na podstawie modelu NECMOD – marzec 2022

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego NBP na podstawie modelu NECMOD – marzec 2022

Zobacz: Zapis wideo z prezentacji projekcji inflacji i PKB z „Raportu o inflacji – marzec 2022”

Zobacz również