Projekcja inflacji i PKB – marzec 2023

Projekcja inflacji i PKB opublikowana 10 marca 2023 r.

Inflacja CPI r/r (%)
PKB r/r (%)
202320242025
Inflacja CPI r/r (%)11,95,73,5
PKB r/r (%)0,92,13,1
WIBOR 3M* (%)6,956,956,95

* projekcja sporządzona przy założeniu stałych stóp procentowych

Następna projekcja inflacji i PKB opublikowana zostanie w lipcu 2023 r.

Do pobrania

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego NBP na podstawie modelu NECMOD – marzec 2023

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego NBP na podstawie modelu NECMOD – marzec 2023

Zobacz: Zapis wideo z prezentacji projekcji inflacji i PKB z „Raportu o inflacji – marzec 2023″

Zobacz również