Przemówienie Prezesa NBP w Sejmie w dniu 21 lipca 2022 r.