Przemówienie Prezesa NBP w Sejmie w dniu 22 lipca 2021 r.