Rynek pracy – Raporty z badań ankietowych rynku pracy

Archiwum | Lata 2016 - 2006 | Materiały do pobrania

Archiwum | Lata 2016 – 2006 | Materiały do pobrania

Lata 2016 – 2011

Badanie Ankietowe Rynku Pracy. Raport 2016

Badanie Ankietowe Rynku Pracy. Raport 2015

Badanie Ankietowe Rynku Pracy. Raport 2014

Badanie Ankietowe Rynku Pracy. Raport 2013

Badanie Ankietowe Rynku Pracy. Raport 2012

Badanie Ankietowe Rynku Pracy. Raport 2011

Lata 2010 – 2006

W. Gumuła, A. Gucwa, Z. Opioła, W. Nalepa – Rynek pracy w Polsce
Wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w listopadzie 2010 r.
– na tle panelowych badań opinii pracodawców i bezrobotnych w latach 2006–2010

W. Gumuła, A. Gucwa, Z. Opioła, W. Nalepa – Rynek pracy w Polsce
(Wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w maju 2010 r.
– na tle badań panelowych w latach 2006-2009)

W. Gumuła, A. Gucwa, Z. Opioła, W. Nalepa – Rynek pracy w Polsce
(Wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w listopadzie 2009 r.
– na tle badań panelowych w latach 2006-2009)

W. Gumuła, A. Gucwa, Z. Opioła, W. Nalepa – Rynek pracy w Polsce
(Wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w świetle badań ankietowych w maju 2009 r.)

W. Gumuła, A. Gucwa, Z. Opioła, W. Nalepa – Rynek pracy w Polsce
(Wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w świetle badań ankietowych w listopadzie 2008 r.)

Badania w województwie mazowieckim

Badanie rynku pracy w województwie mazowieckim
(VII edycja – listopad 2009)

Badanie rynku pracy w województwie mazowieckim
(V edycja – listopad 2008)

Badanie rynku pracy w województwie mazowieckim
(IV edycja – maj 2008)

Badanie rynku pracy w województwie mazowieckim
(III edycja – listopad 2007)

Badanie rynku pracy w województwie mazowieckim
(II edycja – maj 2007)

Badanie rynku pracy w województwie mazowieckim
(listopad 2006)

Zobacz również