Inwestycje bezpośrednie – zagraniczne

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w PLN, EUR, USD | Materiały do pobrania

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w PLN, EUR, USD | Materiały do pobrania

Do pobrania

Zweryfikowane dane za 2010 r., uzupełnione o podział zagranicznych inwestycji
bezpośrednich wg rodzaju działalności gospodarczej.

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce – 2010 (PLN)

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce – 2010 (EUR)

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce – 2010 (USD)

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce – notatki, prezentacje

Zobacz również