Raporty o obrocie gotówkowym

Zbiór informacji z zakresu funkcjonowania krajowego obrotu gotówkowego

Zbiór informacji z zakresu funkcjonowania krajowego obrotu gotówkowego

Raport o obrocie gotówkowym przygotowywany jest w Departamencie Emisyjno-Skarbcowym. Opracowanie zawiera zbiór informacji z zakresu funkcjonowania krajowego obrotu gotówkowego, z uwzględnieniem danych statystycznych oraz relacji pomiędzy bankiem centralnym a uczestnikami rynku.

Do pobrania

Raport o obrocie gotówkowym w Polsce w 2021 r.

Raport o obrocie gotówkowym w Polsce w 2020 r.

Raport o obrocie gotówkowym w Polsce w 2019 r.

Raport o obrocie gotówkowym w Polsce w 2018 r.

Raport o obrocie gotówkowym w Polsce w 2017 r.

Zobacz również