Banki centralne państw UE

Krajowe i międzynarodowe instytucje finansowe | Banki centralne państw UE

Krajowe i międzynarodowe instytucje finansowe | Banki centralne państw UE

Europejski Bank Centralny – European Central Bank

Austria – Oesterreichische Nationalbank – Austriacki Bank Narodowy

Belgia – Nationale Bank van België – Banque Nationale de Belgique – Narodowy Bank Belgii

Bułgaria – Bulgarian National Bank – Bułgarski Bank Narodowy

Chorwacja – Hrvatska narodna banka – Chorwacki Bank Narodowy

Cypr – Central Bank of Cyprus – Centralny Bank Cypru

Czechy – Česká národní banka – Czeski Bank Narodowy

Dania – Danmarks Nationalbank – Narodowy Bank Danii

Estonia – Eesti Pank – Bank Estonii

Finlandia – Suomen Pankki – Bank Finlandii

Francja – Banque de France – Bank Francji

Grecja – Bank of Greece – Bank Grecji

Hiszpania – Banco de Espana – Bank Hiszpanii

Holandia – De Nederlandsche Bank – Bank Holandii

Irlandia – Central Bank of Ireland – Centralny Bank Irlandii

Litwa – Lietuvos Bankas – Bank Litwy

Łotwa – Latvijas Banka – Bank Łotwy

Luksemburg – Banque Centrale du Luxembourg – Centralny Bank Luksemburga

Malta – Central Bank of Malta – Centralny Bank Malty

Niemcy – Deutsche Bundesbank – Niemiecki Bank Federalny

Portugalia – Banco de Portugal – Bank Portugalii

Rumunia – Banca Naţională a României – Narodowy Bank Rumunii

Słowacja – Národná Banka Slovenska – Narodowy Bank Słowacji

Słowenia – Banka Slovenije – Bank Słowenii

Szwecja – Sveriges Riksbank – Bank Szwecji

Węgry – Magyar Nemzeti Bank – Węgierski Bank Narodowy

Włochy – Banca d’Italia – Bank Włoch

Krajowe i międzynarodowe instytucje finansowe

Ministerstwo Finansów

Komisja Nadzoru Finansowego

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Bank Światowy

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Bank Rozrachunków Międzynarodowych

Europejski Bank Centralny

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Lista w serwisie Banku Rozrachunków Międzynarodowych

Banki centralne