Rozstrzygnięto Konkurs „Wpływ szoku pandemicznego na wzrost gospodarczy i inflację”

W Konkursie NBP przyznano dziennikarzom nagrodę główną i dwa wyróżnienia.

Narodowy Bank Polski poinformował o rozstrzygnięciu Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP – „Wpływ szoku pandemicznego na wzrost gospodarczy i inflację” na najlepsze artykuły. Kapituła Konkursu w składzie: prof. Adam Glapiński, (Prezes NBP, Przewodniczący Kapituły), prof. Grażyna Ancyparowicz, prof. Marta Kightley, prof. Andrzej Kaźmierczak, prof. Cezary Kochalski, prof. Rafał Sura i prof. Ireneusz Dąbrowski przyznała Nagrodę Główną (w wysokości 20 000 zł) oraz dwa wyróżnienia (po 5000 zł).

Zwycięzcami Konkursu zostali:

Gratulujemy!