Rynek nieruchomości w IV kwartale 2022 r.

Narodowy Bank Polski opublikował: Informację o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2021 r.